Banka ve Kurumların Ödeyeceği Cam ve Çerçeve Bedelleri
BANKA ADI ÇERÇEVE CAM
AKBANK 300 TL (KDV dahil) Kendi listesi (Liste aşağıda
mevcuttur.)
GARANTİ BANKASI 210 TL (KDV dahil) 210.TL (KDV dahil),
(Prograsiv cam 450.TL)
HALK BANKASI 345 TL (KDV dahil)
Kendi listesi (Liste aşağıda
mevcuttur. Çerçeve bedeli iki
yılda bir ödenir)
İŞ BANKASI 135 TL (KDV dahil) Resmi Liste
MERKEZ BANKASI 37.8o.TL (KDV dahil) Resmi Liste
P.T.T S.Y.S. 37,8 TL (KDV dahil) %20 Katılım payı
düşülecek (30,24 TL ödüyor)
Resmi listenin %20 katılım
payı düşülüp X 3 katına
kadar ödeme yapılır.
ŞEKERBANK 35TL +KDV (50TL SYS)=87,80 TL Resmi Liste
VAKIFLAR BANKASI 200 TL (KDV dahil) 150 TL (KDV dahil)
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ Mensubun bilgisi vardır. TEL: 0(212)279-29-09
TÜRK TELEKOM Personelin araması gerekiyor. Dikkat edilmesi gerekenler
aşağıda mevcuttur.
ZİRAAT BANKASI 300 TL (Cam+Çerçeve) KDV dahil
YAPI-KREDİ BANKASI 70 TL 35TL
T.B.M.M. FATURA KESİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
MİLLETVEKİLİ: Çerçeve: 407.16 TL(KDV dahil), Cam: 232.66 TL(KDV dahil)
Gözlüğü yapan optisyenlik müessesesi, Fatura yı ayrıntılı detaylandırmalıdır. Yazı ve rakamlara
dikkat ediniz. Kaşe olacak ve T.B.M.M. milletvekilinin adı soyadı yazılacaktır. Kimlik fotokopisi
eklenecektir. Ya da T.C. kimlik numarası yazılacaktır. Özellikli cam verilecekse (varilux
gibi…) Tek çerçeve ödenir.
Özellikli ikili cam verilmeyecekse birini alınacaksa hangi cam alınıyorsa, belirtilecek ilgili dr.
özellikli cam ibaresi çizilip dr. kaşesi olacaktır.
Eğer ikili cam alınacaksa
* Reçete aslı
* Dr. kaşesi
* Dr. adı soyadı
* Tarihi kesinlikle bulunmalıdır.
İlk kez fatura kesilecekse banka adı, şube adı, şube kodu, hesap no.ıban no’sunu belirten
dilekçeye firma kaşesi basılacak, 18 yaşından küçük ise yükümlünün adı soyadı imzası
alınacaktır.
Reçete arkası bilgileri eksiksiz yazılmalıdır.
Fatura arkasına imzalı talimat alınmalıdır. Ödeme optiğe yapılacaksa vekil veya bakmakla
yükümlü olduğu kişi imzalı talimat vermelidir. Kendisine ödeme yapılacaksa şahsıma ödenmesi
şeklinde talimat yazılmalıdır.
Teleskopik, prizmatik, puva cam verilecekse heyet raporu olması gerekmektedir.
TÜRK TELEKOM’A FATURA KESİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Fatura kişiye kesilir. Personelin çocuğu gözlük alıyorsa fatura çocuğa kesilecek.
Üç yılda bir çerçeve bedeli ödemesi yapılıyor.
Reçete ve fatura verilmesi yeterlidir.
Kişi uzak – yakın gözlüğü alıyorsa 1 adet uzak çerçeve bedeli farkı, 1 adet yakın çerçeve bedeli
farkı diye fatura da belirtilecek.
Not: Faturalarınız da reçetede yazılı camın nevi, dioptrisi hususunda dikkat edilmesi
gerekmektedir.
PTT’YE FATURA KESİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Fatura kişiye kesilecek.
Faturada sys farkı belirtilecek. SYS Farkını hesaplama için tıklayınız
Sgk almış olduğunuz çıktıyı ve sgk ya eklediğiniz tüm evrakların fotokopisi eklenecek.
Fatura fotokopisine aslı gibidir kaşesi yaptırılacak.
Bilindiği üzere 15 Ocak 2010 tarihinden sonra devlet memurları sgk kurumuna aktarıldığından
dolayı gelen kişinin sorgulamasını medula optik sistemi 4/c butonundan yapınız.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. / EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
CAM NUMARALARI ORGANİK AR
SPH CAM FİYAT
0-2 130,00 TL
2,25-6 194,00 TL
SPH/ CYL
0-2/2 162,00 TL
2,25/2- 6/2 227,00 TL
SPH/ CYL
0- 2/4 194,00 TL
2,25/4- 6/4 356,00 TL
6,25 VE ÜZERİ NUMARALAR
İnceltilmiş bir çift cam bedeli 689,00 TL
PROGRESİF CAM
Numaralarına bakılmaksızın bir çift
cam bedeli 972,00 TL
LENS ( Sferik eş değeri 5 ve üzeri
olan derecelerde uygulanır.) 345,00 TL
Cam ücretleri, cam numaraları değiştiğinde veya iki yılda bir kez ödenir.
 İki yılda bir kez ödenir.
 Lens, Göz kusuru 5 derece ve üzeri olan kişilere yılda bir kez ödenir.
***Numaralarına bakılmaksızın bir çift cam bedeli ödenir.
Ayrıca,
Cam için ; Cam Zarfı, Çerçeve için; Garanti Belgesi eklenerek gönderilecektir. Gözlük reçetesinin
arkasına ad, soyad, cam ve çerçeve alındığı tarih yazılarak imza alınmalıdır.
AKBANK Cam Fiyat Listesi
CAM NUMARALARI ÇİFT OLARAK Beyaz -Renkli
SPH
0-4 93.00
6 120,00
8 156,00
10 180.00 RX: 242.00 TL
SPH/CYL
0- 4/2 145,00
6/2 180,00
8/2 242,00
10/2 280,00
SPH/CYL
0-4/4 188,00
6/4 242,00
8/4 280,00 RX: 300.00 TL
AKBANK “Gözlük reçetesi ile birlikte 3 yılda bir, 65 yaş üstü üyelerimiz ile 14 yaş ve daha küçük
çocuklarda 2 yılda bir karşılanır. Ayrıca,
• Çerçevenin yenilenmesi (yukarıda belirtilen sürelerin tamamlanması) halinde numarası değişsin
ya da değişmesin her iki cam bedeli,
• Her durumda, numarası değişen camın bedeli karşılanır.
Belirtilen limitler; beyaz/renkli çift çam için toplam tutardır.

Paylaş

COMMENTS